Street Photography in Chennai, India – Potato salesman at vegetable market

Street Photography in Chennai, India – Potato salesman at vegetable market